Træffetider på foreningskontor / klublokale
Personlig henvendelse
Se adresse nederst på siden
kl 17:00 - 18:00

I perioden fra 15. august til efterårsferien: Alle tirsdage

I perioden efter efterårsferien og frem til sæsonslut: Efter aftale
Telefonisk kontakt Tlf 29827028 hver tirsdag mellem kl. 17:00 og 18:00. Dog ikke i lukkeperioder