Træffetider på foreningskontor / klublokale
Personlig henvendelse
Se adresse nederst på siden
kl 17:00 - 18:00

Alle tirsdage i perioden fra 22. august til udgangen af september i vores klublokale.
I perioden fra oktober og frem til sæsonslut: Efter aftale
Telefonisk kontakt Tlf 29827028 hver tirsdag mellem kl. 17:00 og 18:00. Dog ikke i lukkeperioder