Betingelser for medlemskab og tilmelding til hold 

Medlemskab 
Du bliver medlem af foreningen når du tilmelder dig et hold. 

Træningssæson 
Den ordinære sæson løber normalt fra 1. september til ca. medio april det følgende år. Herudover kan der tilbydes træning på udvalgte hold i en kortere periode. 

Ferier 
Ishøj Gymnastikforening følger Ishøj kommunes skolers ferier og fridage, da vi normalt ikke har adgang til skolernes gymnastiksale og Idrætscentrets haller. Ferieperioder er oplyst på hjemmesiden. 

Tilmelding tilhold 
Du har en plads på holdet, når du har tilmeldt dig holdet via hjemmesiden og foreningen har modtaget betalingen. 
Tilmelding er bindende jf. vedtægterne. Første træning betragtes dog som prøvetime.  
Din tilmelding til ét hold giver dig ikke ret til at deltage på tilsvarende hold, som du ikke er tilmeldt, hvis du i en uge er forhindret i at deltage på det hold, du er tilmeldt. 
Din tilmelding gælder kun for den pågældende sæson eller periode og ophører automatisk, når perioden er udløbet. 

Kontingent 
Kontingentet er anført ved det enkelte holdnummer og dækker den anførte træningsperiode. 

Prøvetimer 
Du kan få en prøvetime på et hold, medmindre holdet er overtegnet. Hvis du tilmelder dig holdet, og efter en prøvetime finder ud af, at det ikke er noget for dig, skal du straks skrive til foreningen, så får du betalingen tilbage. 

Pensionistrabat  
Der ydes pensionistrabat når medlemmet er fyldt 65 år. 

Udmeldelse 
Udmeldelse med fuld refusion af kontingent kan ske umiddelbart efter første prøvetime, ved henvendelse til Ishøj Gymnastikforening.  
Hvis man af særlige grunde ønsker at blive meldt ud senere end én prøvetime, skal dette ske skriftligt til foreningen. Forholdsmæssig tilbagebetaling af kontingent vil jf. vedtægterne kun kunne ske i særlige tilfælde efter ansøgning. 

Venteliste 
Hvis holdet er overtegnet, kan du normalt tilmelde dig ventelisten. Bliver der en plads på holdet, vil du modtage en mail, med et link til tilmelding. Tilmelder du dig ikke inden 5 dage efter, at du har modtaget mailen, kan pladsen blive tilbudt til en anden, og du vil blive slettet fra ventelisten.  

Hold nedlæggelse 
Hvis et hold undtagelsesvis ikke opnår tilstrækkelig tilslutning, forbeholder bestyrelsen sig ret til at nedlægge holdet og tilbagebetale kontingentet. 

Aflysninger 
Aflysninger kan forekomme, når lokalerne skal bruges til andre formål som f.eks. skole eksaminer, valg, andre arrangementer, etc. 
Kendte aflysninger ved sæsonstart er noteret på hjemmesiden, og der er taget højde for sådanne aflysninger ved fastsættelse af kontingent.  
Andre aflysninger kan desuden forekomme ved instruktør sygdom, hvis det ikke er muligt at finde en vikar. 
Der kan blive tilbudt erstatningstimer for aflysninger der ikke var kendt ved sæsonstart, i det omfang det er muligt. 
Alle aflysninger offentliggøres på Ishøj Gymnastikforening's hjemmeside, og vil normalt ikke blive annonceret på anden vis. Der vil dog blive sendt sms eller mail ved akutte aflysninger, hvis IGF har fået oplyst mail og mobil telefonnr. 

Lukning af hold 
Et hold kan lukkes, hvis det fx ikke opnår tilstrækkelig tilslutning, eller hvis det af andre grunde ikke er muligt at gennemføre undervisningen. Hvis et hold lukkes, vil du få kontingentet tilbagebetalt for den resterende del af sæsonen. Har du ”fri træning”, vil du kun få tilbagebetaling, hvis lukning af holdet medfører, at din samlede pris kommer under prisen for ”fri træning”. Du vil altså blive stillet som om, du ikke havde været tilmeldt det lukkede hold. 

 

Bilag

B1

Oplysning om CPR nr er nødvendigt på grund af lovkrav for instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Bruges til indhentning af børneattester og i forbindelse med løn til bl.a. Skat