Forårsopvisning 2008 - Sprællebasserne Forårsopvisning 2003 Forårsopvisning 2003 Forårsopvisning 2003
Skip Navigation LinksForsiden > Foreningen > Politiker > Pædofili politik
Cookies
Spørgsmål og svar

Pædofili politik


Pædofili er et vigtigt emne for IGF fordi:

 • Børn og unge der er medlem af IGF, skal kunne føle sig trygge ved at gå i foreningen
 • Forældre skal trygt kunne sende deres børn til idræt i IGF.
 • Hensyn til IGF's instruktører og bestyrelse.

Om pædofili:

Seksuelle overgreb mod børn er et emne, som kan være svært at tale om og et område som nemt vækker meget stærke følelser.

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn inden for idrætten handler først og fremmest om udviklingen i vores foreningsliv, hvor fællesskabet også omfatter børnenes forældre.

Det handler også om en udvikling i vores foreningsliv, hvor instruktøren og andre griber ind over for enhver form for personlige overgreb.

Der er ingen særlige kendetegn på pædofile, og der er heller ingen tegn, der kan fortælle, at et barn sandsynligvis har været udsat for et seksuelt overgreb.

Det man kan forholde sig til er sin intuition, sin sunde fornuft og at være opmærksom

 

Forebyggelse og gode leveregler

Alle børne- og ungdomsinstruktører skal ifølge loven tjekkes for evt. domme for pædofili, ved nyansættelse. I IGF checkes alle instruktører årligt. Men selvom dette foretages er det ikke nogen garanti.

Nogle få enkle leveregler for omgangen mellem foreningens instruktører, bestyrelse, forældre og medlemmer er en af de mest effektive måder at forebygge seksuelle overgreb på. Samtidig kan det mindske adfærd, der kan virke krænkende, selvom den ikke er strafbar.

Overordnet bør foreningen udvise åbenhed og udsende et signal om, at man altid kan komme til foreningens bestyrelse, hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i foreningen bør diskuteres.

 

Leveregler i forehold til den daglige adfærd:

 • Der skal altid være to voksne instruktører med, på foreningens overnattende ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.
 • Foreningens instruktører går ikke i bad med børnene.
 • Ingen instruktører inviterer børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret, og der er to voksne tilstede.
 • Man skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger.
 • Berøringer må kun ske i tilknytning til hvad der i gymnastikken er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, modtagning eller trøst.

Mistanke om overgreb

Vær opmærksom på:

 • Om en instruktør har tendens til at isolere sig med et eller flere børn
 • Om en instruktør har børn overnattende
 • Om en instruktør har børn der kommer i hjemmet
 • Om en instruktør er særligt følelsesmæssigt eller kropsligt engageret i et eller få andre børn
 • Om en instruktør ofte henter og bringer et eller flere børn til og fra træning
 • Om en instruktør altid har en forklaring på hvorfor lige netop han/hun ikke behøver følge de fælles spilleregler

Alt dette kan man være opmærksom på og observere. Det er ikke altid ensbetydende med at der er tale om pædofili. Modsat kan man have en vedvarende følelse af, at 'her er der noget galt' eller måske har man hørt et rygte eller en bemærkning, som gør at man bærer på en mistanke, man ikke kan ryste af sig. I en sådan situation kan man gå frem efter følgende punkter:

 • Overvej situationen grundigt. Saml tankerne og skriv evt. ned, hvad du har set eller hørt.
 • Kontakt foreningens formand eller et andet bestyrelsesmedlem da bestyrelsen har et særligt ansvar overfor dette område. Vær diskret. Det er herefter formanden som har ansvar for hvad der skal ske.
 • Formanden kan vælge at søge vejledning hos DGI, Politiet, eller i kommunens socialforvaltning. I alle tilfælde kan det ske uden at der skal nævnes navne.
  Politiet kan vejlede om, hvad man bør være opmærksom på før en evt. politianmeldelse, og hvad der vil ske, hvis sagen anmeldes formelt.
  Kommunen har i alle tilfælde pligt til at yde rådgivning og kan være en væsentlig støtte.
 • Formanden kan vælge at orientere den mistænkte. Det vil i langt de fleste tilfælde være en god idé, medmindre der er tale om åbenlyse misforståelser.
  Den mistænkte har krav på at vide, at bestyrelsen er ved at undersøge et rygte eller en mistanke.
  Og bestyrelsen har naturligvis brug for at kende den mistænktes reaktion. Der skal altid mindst være to fra bestyrelsen til sådan en samtale. Dette senere kan forebygge misforståelser for hvad der er blevet sagt, og ikke sagt. Samtalen skal afsluttes med en klar konklusion og klare aftaler om, hvad der videre skal ske. I mange tilfælde vil konklusionen være, at bestyrelsens repræsentanter har brug for et døgn eller to til at overveje situationen, og at man derefter vil vende tilbage.
 • Der skal tages stilling til hvad der endvidere skal ske. Er der brug for flere samtaler? Er der tale om misforståelser eller rygter? Er der grundlag for en politianmeldelse? Uanset konklusionen bør såvel den mistænkte som den, der oprindeligt henvendte sig, orienteres om beslutningen.
  Hvis der er tale om misforståelser eller rygter, må bestyrelsen diskutere, hvordan rygterne bedst muligt manes i jorden. Samtidig må bestyrelsen diskutere, om mistanken i sig selv giver anledning til at justere samarbejdet med den pågældende. Der kan evt. være skabt en dårlig stemning, som bestyrelsen nødvendigt må forholde sig til. Det kan også være at sagen bare skal lukkes og samarbejdet skal fortsætte.
 • Hvis der er grundlag for en politianmeldelse, bør bestyrelsen foretage anmeldelsen hurtigst muligt. Barnets forældre skal naturligvis have besked om anmeldelsen og gøres opmærksom på, at de kan søge hjælp i kommunens socialforvaltning.
 • Hvis bestyrelsen vælger at foretage en politianmeldelse, bør foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen også orienteres. Der vil være brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Orienteringen kan finde sted på et møde, gennem brev – eller ved forskellige kombinationer heraf.
 • Det anbefales at foreningen vælger én person, som udtaler sig til pressen (hvis det kommer på tale), og at det aftales, at alle andre henvender sig til den pågældende person. Ved interviews med journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning – med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser.

Konstateret overgreb:

Hvis en instruktør, bestyrelsesmedlem, forældre eller andre konstaterer, at et barn har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil foretages følgende:

 • Underret forældrene til barnet eller børnene
 • Kontakt straks foreningens formand eller et andet bestyrelsesmedlem.
 • Undlad at tale med andre om sagen, heller ikke de skadede børn eller børnenes kammerater.

Herefter anbefales det at formanden gør følgende:

 • Skaf overblik over sagen, kontakt politiet og foretag anmeldelse. Orienter børnenes forældre om anmeldelsen og gør opmærksom på, at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder.
 • Underret de sociale myndigheder.
 • Udpeg presseansvarlig
 • Udpeg en person med indsigt i sagen, som foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos.
 • Orienter foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen.
.